Jablčnô, o Jablčnom, s Jablčným…

- 23. 03. 2015 -
Je už dobre známe, že sme pre vás začali ako prví vyrábať slovenský cider, ktorý sme si nazvali po slovensky, po našom, sajder. Práve preto, lebo v čase, keď sme začínali s jeho výrobou, neexistovali ani právne predpisy, či slovo v slovenskom jazyku, ktoré by o ňom hovorili. Tento názov používame a budeme používať ako jediní na Slovensku, preto sme poprosili Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, aby nám čierne na bielom potvrdil, ako sa slová ako Jablčnô, sajder, ale aj cider, skloňujú. A takto znie ich odpoveď:

Pri názve jablkového nápoja cider sav Slovníku cudzích slov (2005), ktorý je sprístupnený v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk, uvádza skloňovanie so zachovávaním samohlásky e. Podľa slovníka sa neživotné podstatné meno mužského rodu cider, ktoré sa prevzalo z francúzštiny,skloňuje podľa vzoru dub, iba v lokáli jednotného čísla má príponu -i – v cideri (teda nie -e ako v dube). Takto Vám odporúčame skloňovať aj názov sajder, ktorý má rovnaké zakončenie ako podstatné meno cider. V jednotnom čísle má mať tieto tvary: N sajder, G (bez) sajdera (alebo aj sajderu), D (k) sajderu, A (dám si) sajder, L o sajderi, I so sajderom, v množnom čísle N sajdery, G (bez) sajderov, D (k) sajderom, A (kúp)  sajdery, L o sajderoch, I so sajdermi. Takto sa skloňujú aj mnohé novšie prevzatia zakončené na -er ako server, skener, baner. Niektoré neživotné podstatné mená mužského rodu cudzieho pôvodu zakončené na -er sa však v slovenčine skloňujú s vynechávaním samohlásky e (napr. sveter, meter, tender, cylinder) a pri niektorých sa v slovníkoch uvádzajú obe možnosti skloňovania (napr. fíčer – fíčera aj fíčra, charter – chartera aj chartra, ploter – plotra aj plotera, bunker ­– bunkra aj bunkera). Tak ani pri slove sajder nemožnovylúčiť ani skloňovanie s vynechávaním samohlásky e. V takom prípade by sa však podstatné meno sajder skloňovalo pravidelne podľa vzoru stroj a v jednotlivých pádoch by malo tieto tvary: N sajder, G sajdra, D sajdru, A sajder, L o sajdri, I so sajdrom; v množnom čísle N sajdre, G sajdrov, D sajdrom, A sajdre, L o sajdroch, I so sajdrami. Od spôsobu skloňovania závisí aj tvar vzťahového prídavného mena sajderový (so zachovávaním e) alebo sajdrový (s vynechaním e).

Názov firmy Jablčnôje podstatné meno, ktoré má tvar (nárečového) prídavného mena a skloňuje sa ako prídavné meno podľa vzoru pekný, t. j. G z Jablčného, D Jablčnému, A Jablčnô, L o Jablčnom, I s Jablčným. Ak chcete v texte zachovať základný tvar Jablčnô, môžete sa vyhnúť skloňovaniu názvu firmy tak, že pred ním použijete všeobecné podstatné meno firma, napríklad z firmy Jablčnô, k firme Jablčnô, o firme Jablčnô.

S pozdravom

PhDr. Katarína Kálmánová

Za jazykovú poradňu JÚĽŠ SAV